„ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისის“ – AHT ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტი მაღალკვალიფიციური კადრებით გამოირჩევა. ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებზე ზრუნვა და მათი მოვლა კარგად სტრუქტურირებულია - კონსულტაციისა და დიაგნოსტირების გარდა, მნიშვნელოვანია მათი მუდმივი მონიტორინგი და დინამიური მეთვალყურეობა.

ენდოკრინოლოგიურ დეპარტამენტში შესაძლებელია შემდეგი დაავადებების მკურნალობა:

AHT-ის ენდოკრინოლოგიურ დეპარტამენტში წარმატებით ფუნქციონირებს დიაბეტის სკოლა, სადაც „შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1“-ის მქონე პაციენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა, ისწავლონ ხანმოკლე მოქმედების ინსულინის დოზების დამოუკიდებელი გათვლა სრულფასოვან კვებაზე, ინსულინოთერაპიის რეჟიმის ცვლილება ფიზიკური აქტივობისა და სხვადასხვა ინტერკურენტული დაავადებების დროს.

ენდოკრინოლოგთან მიმართვა მიზანშეწონილია მაშინ, როდესაც პაციენტს აღენიშნება ამა თუ იმ ენდოკრინული დაავადებისთვის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნები, ან უკვე დადგენილია ენდოკრინული დაავადება - სათანადო მართვისა და მეთვალყურეობის მიზნით.

ენდოკრინოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკაში წამყვან როლს ასრულებენ:

AHT-ის ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტის კვალიფიციური მედპერსონალი გუნდური მუშაობის პრინციპით გამოირჩევა, როგორც დეპარტამენტში, ასევე ამერიკული ჰოსპიტალის ენდოკრინოლოგიური ქირურგიისა, ნეიროქირურგიის და სხვა დეპარტამენტებთან მჭიდრო კოლაბორაციის სახით. 

ენდოკრინოლოგიური ქირურგიის დეპარტამენტში - სათანადო ჩვენების შემთხვევაში ტარდება ფარისებრი ჯირკვლის, ფარისებრახლო ჯირკვლებისა და თირკმელზედა ჯირკვლების პათოლოგიების, ასევე პანკრეასში ან საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის სხვა ნაწილებში ლოკალიზებული ნეიროენდოკრინული სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობა;

ნეიროქირურგიის დეპარტამენტში - ტარდება ჰიპოფიზის ადენომების ტრანს-ნაზალური, ტრანს-სფენოიდალური ამოკვეთა.

„ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისის“ – AHT ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს ექიმი ენდოკრინოლოგი ნინო გაბიძაშვილი.

დეპარტამენტში დასაქმებულები არიან:

ექიმი ენდოკრინოლოგი ნანა ნაკაიძე;

ექიმი ენდოკრინოლოგი თინა იორდანიშვილი;

ენდოკრინოლოგიის რეზიდენტი ელენე დოფიძე;

ენდოკრინოლოგიის რეზიდენტი ელენე ძოძუაშვილი.