„ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი“ აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციის - US International Development Finance Corporation (DFC) მხარდაჭერით და საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინებით შეიქმნა. პროექტი არის 50 მილიონდოლარიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის შედეგი, რომელიც აშშ-სა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის შეთანხმების საფუძველზე განხორციელდა. ამ პროექტში დაინტერესებულ მხარეებად წარმოდგენილი არიან აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაცია, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ორი ქვეყნის სამედიცინო-სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები.

2011-2015 წლებში მიღწეული შეთანხმებით, საქართველოს სახელმწიფომ პირდაპირი მიყიდვის წესით გასცა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული დ. უზნაძის 58 და უშ. ჩხეიძის 17 ნომრებში არსებული უძრავი ქონება (ყოფილი სამედიცინო დაწესებულებები), რითაც გამოხატა ინტერესი ძველი კლინიკების ადგილზე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ჰოსპიტლის ამოქმედების თაობაზე. თანხმობის ერთ-ერთი პირობა საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან 18 მილიონი დოლარის ინვესტირება იყო.

25 000 მ2 ფართობის, 183 საწოლიანი „ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი“ მუშაობს საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული სერვისებით. ჰოსპიტალი იცავს მმართველობის თანამედროვე კონცეფციას, რომლითაც უზრუნველყოფს პაციენტზე ორიენტირებულ, მაღალხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას. სწორედ ამიტომ პროექტს გააჩნია ამბიცია - შეცვალოს საქართველოსა და რეგიონის სამედიცინო რუკა! კერძოდ საქართველოში გაიხსნას პირველი გლობალური მასშტაბის ჰოსპიტალი, რომელიც გაივლის Joint Commission International (JCI)-ის სრულ აკრედიტაციას.

 

JCI-ის აკრედიტაციის შესახებ

JCI დამოუკიდებელი, არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, აფასებს ჯანდაცვის ორგანიზაციებს და, მაღალი სტანდარტების შემთხვევაში, ანიჭებს მათ აკრედიტაციას. JCI-ის აკრედიტაცია აღიარებულია გლობალურ ლიდერად ჯანდაცვის ხარისხის დაცვასა და პაციენტების უსაფრთხოებაში.

 

ექსელენს ცენტრები

„ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისის“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ამბიციური სამედიცინო კონცეფციაა ექსელენს ცენტრები. ესაა სპეციალიზებული ცენტრები, რომლებიც თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზეა ორიენტირებული. ცენტრებს ქართული მედიცინის უმაღლესი კლასის პროფესიონალები ხელმძღვანელობენ. სწორედ მათი ჩართულობით თანამშრომლობს „ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი“ ქართულ, თურქულ და აშშ-ს საუნივერსიტეტო კლინიკებთან.

 

მისია და ხედვა

ჩვენი მისიაა ვიხელმძღვანელოთ საერთაშორისო აკრედიტაციის სტანდარტებით, მედიცინის უახლესი მიღწევებით და შევქმნათ პაციენტზე ორიენტირებული მომსახურება. ვისწავლოთ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად და გავავრცელოთ ცოდნაც. შესაბამისად, მომავალს ასე ვხედავთ - დავეხმაროთ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას ევოლუციაში, გავხდეთ ყველაზე სანდო სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლები და უზრუნველვყოთ ჩვენი პაციენტების ჯანმრთელობა.

 

ჩვენი ღირებულებები