ნინო ცისკარიშვილი

ადამიანებისთვის სრულფასოვანი ცხოვრების დაბრუნება და შენარჩუნება მისი მთავარი გამოწვევაა. უკვე 14 წელია, რაც ადამიანებზე ექიმის ამპლუაში ზრუნავს და, ამ დროის განმავლობაში, საქართველოს არაერთ წამყვან კლინიკაში ხელმძღვანელობდა რევმატოლოგიის განყოფილებას.

ლელა ტაბიძე

Dr. Lela Tabidze started caring for patients in 2013. Since then, she has been constantly evolving and gaining experience. Rheumatologist is a lecturer at New Vision University and participates in multiple national and international conferences, congresses, and research trials. The AHT rheumatology team provides diagnosis, assessment, and management of autoimmune inflammatory conditions for Perfecting Health!