შპს “ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქისადმი” დაქვემდებარებული სამედიცინო დაწესებულების (“ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი”; მის.: ქ. თბილისი, უ. ჩხეიძის ქ. 17/დ. უზნაძის ქ. 58) პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრად განსაზღვრულია შპს “იურიდიული სამედიცინო საკონსულტაციო ჯგუფი”
(საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405683194; საკონტაქტო ელ. ფოსტა – pdpo@ahtbilisi.com).

ONLINE APPOINTMENT

Please Fill Out The Form Below For An Appointment. Our Call Center Will Contact You As Soon As Possible.