„ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისის“ - AHT შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი მრავალპროფილიანი მულტიდისციპლინური განყოფილებაა, სადაც ნებისმიერი ორგანოსა თუ სისტემის ახლადაღმოცენებული ან იშვიათი დაავადების დიაგნოსტირება და შემდგომი მკურნალობის გეგმის შემუშავება ხდება.

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტში შესაძლებელია ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების სტაციონარული მკურნალობა, მათ შორის:

 

ჩვენი ექიმები, ინტერნისტი-ჰოსპიტალისტები, იღებენ ნებისმიერი ჩივილების მქონე პაციენტებს, განურჩევლად სქესისა და ეთნიკური ჯგუფისა, როგორც გეგმიურად, ასევე, გადაუდებელი წესით, თვითნებურად ან სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ, ჰოსპტილაში მომართვის შედეგად. იქიდან გამომდინარე, რომ შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტში ნებისმიერი პათოლოგიის მქონე პაციენტი ხვდება, ცხადია, ყველა სახის გამოკვლევა ტარდება, კერძოდ:

The highly qualified medical team at the American Hospital Tbilisi Department of Internal Medicine provides a comfortable setting for diagnosis and treatment in accordance with international guidelines. The doctors in this department are professionals with outstanding experience in leading hospitals of the United States and Europe.

 

Nika Nikabadze, Chief Hospitalist, Psychiatrist, and Doctor of Medicine, is the  Head of the Internal Medicine department in American Hospital Tbilisi.