„ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისის“ - AHT რეანიმაციის დეპარტამენტი, რომელიც წარმოდგენილია 23 საწოლფონდით, აღჭურვილია ულტრათანამედროვე სამედიცინო აპარატურით. პროფესიონალი მედპერსონალისთვის უმნიშვნელოვანესი და პრიორიტეტულია, როგორც პაციენტების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ასევე მათი საერთაშორისო სტანდარტით გათვალისწინებული, მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

AHT-ის რეანიმაციის დეპარტამენტი ოთხ ქვეერთეულს აერთიანებს:

AHT-ის რეანიმაციის დეპარტამენტს გააჩნია ნებისმიერი სირთულის, კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტისთვის მულტიორგანული დისფუნქციით, სრულფასოვანი მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა. ამისთვის, ჰოსპიტალს გააჩნია საკმარისი, როგორც მატერიალური, ასევე ადამიანური რესურსი. ეს უკანასკნელი გულისხმობს ექიმი/ექთანი/პაციენტის საუკეთესო შეფარდებას მაღალი ხარისხის სერვისის შეთავაზებისთვის. ეფექტური მუშაობის მთავარ პრინციპს წარმოადგენს გუნდურობა ჰოსპიტლის ინტერდისციპლინურ დეპარტამენტთა შორის.

რეანიმაციის დეპარტამენტის საშტატო ერთეული 24/7 მოიცავს:

AHT-ის რეანიმაციის დეპარტამენტის მედპერსონალი ჩართულია უწყვეტი განათლების პროგრამაში. ამ მიზნით, ჰოსპიტალში მუდმივად, წინასწარ შედგენილი გრაფიკით მიმდინარეობს სამეცნიერო კონფერენციები, პრეზენტაციები, ტრენინგები, სტაფის დინამიური პროფესიული შეფასება/გადამზადების პროცესი - ადამიანური კაპიტალის დეპარტამენტთან კოორდინირებით.

AHT-ის რეანიმაციის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს კრიტიკული მედიცინის ექიმი რეანიმატოლოგი, მაკა მიქაძე.

ვიზიტის დაჯავშნა

ექიმთან ჩასაწერად, გთხოვთ, შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა. ჩვენი ქოლ-ცენტრი უახლოეს პერიოდში დაგიკავშირდებათ.